O projekcie

Tytuł:
Model formalny diachronicznego opisu fleksji polskiej i jego komputerowa implementacja
A diachronic formal model of Polish inflection and its implementation
Typ projektu:
NCN OPUS nr 2014/15/B/HS2/03119
Czas trwania:
11 sierpnia 2015 ‒ 10 czerwca 2019
Jednostka:
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk