Podsumowanie

Zasadniczym celem badawczym projektu było sprawdzenie, czy model fleksji opracowany na potrzeby Słownika gramatycznego języka polskiego da się uogólnić w taki sposób, aby objąć opisem język polski w jego wcześniejszych etapach rozwoju. Na pytanie badawcze odpowiedzieliśmy twierdząco, a w wyniku prac opracowano: